Vergoeding2022-01-25T15:58:13+01:00

Vergoeding

Gecontracteerde zorg

De vergoeding van hulp door Bijl & Post is ondergebracht in de basisverzekering. Wij bieden zowel behandeltrajecten binnen de Basis GGZ als binnen de Gespecialiseerde GGZ. Voor welke zorg u in aanmerking komt wordt door de huisarts ingeschat en staat vermeld in de verwijzing. Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM diagnose.

Voor een behandeling die valt binnen de generalistische basis GGZ geldt dat hooguit 12 sessies worden vergoed. De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dat ook voldoende zal zijn.

Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan u zelf gestuurd. Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na een kalenderjaar een factuur wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.
De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico voor 2022 is vastgesteld op minimaal 385 euro.

Bijl & Post heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract in 2022:

Achmea Zorgverzekeringen
FBTO
Interpolis
OZF Achmea
Pro Life Zorgverzekeringen
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
De Friesland

Ziezo

One Underwriting BV

ASR ziektekostenverzekeringen

Ditzo

VGZ Zorgverzekeraar

Bewuzt

UnitedConsumers

IZA Zorgverzekeraar

UMC Zorgverzekering

Univé

Zekur

De IZZ Zorgverzekering door VGZ

SZVK

Zorgzaam

National Academic

Besured

Promovendum

DSW Zorgverzekeraar
Stad Holland Zorgverzekeraar
inTwente Zorgverzekeraar

ONVZ

PNOzorg

VvAA

Jaaah.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

AZVZ

EUCARE

Aevitae

De zorgverzekeraars hebben echter een budget ingesteld. Dit kan betekenen dat Bijl & Post geen ruimte meer heeft binnen het budget van uw verzekeraar. Dit zal met u bij de aanmelding besproken worden.

Ongecontracteerde zorg

Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij 100% van door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz. Zie overheid.nl/nza/ voor de tarieven.

Het is afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) of u een volledige of een gedeeltelijke vergoeding ontvangt voor uw behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ. Wij raden u aan contact hierover op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. OZP (onverzekerd product) tarief van € 117,33 euro (2022) per sessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 45 minuten per consult, inclusief 15 minuten indirecte tijd.

Zelfbetalers

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz. Zie overheid.nl/nza/ voor een overzicht.

No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) worden niet door zorgverzekeraar vergoed en worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn 70 euro per zitting.

Voor trainingen en coaching gelden andere tarieven die vanzelfsprekend opgevraagd kunnen worden.