Beroepscode2020-11-05T16:29:23+01:00

Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, www.psychotherapie.nl

Rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk direct met ons bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt u bij een zelfstandig gevestigd psychotherapeut een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (www.lvvp.info) BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

Algemene voorwaarden

  • No show regeling.

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd (wanneer dit niet gebeurt, wordt een bedrag van € 70 in rekening gebracht). Dit geldt uiteraard niet bij zeer ernstige omstandigheden, zoals het overlijden van een naast familielid of een plotselinge ziekenhuisopname.

  • Als u daar toestemming voor geeft, stuurt uw behandelaar na de intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd.
  • Het behandelplan dient regelmatig, doch in elk geval jaarlijks te worden geëvalueerd.
  • U wordt verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten worden door de verzekeraar in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek.
  • De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts af Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling geanonimiseerd overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het Kwaliteitsstatuut van C. Bijl en N. Post ligt ter inzage bij de praktijk.